0:00
11.06.2018 WARSZAWA BARTEK SABELA Z WYKSZTALCENIA ARCHITEKT OBECNIE PISARZ , PODROZNIK I PUBLICYSTA , WSPINACZ , SNOWBOARDZISTA I FOTOGRAF . ZAANGAZOWANY W RUCH OBYWATELE RP. FOT. ADAM KOZAK DLA MAGAZYNU PRESS
Bartek Sabela