0:00
0:00

0:00

Damjan Dobrila
Urodzony w 1986 w Belgradzie, stolicy Jugosławii. Aktywista od wczesnej młodości, uczestnik demonstracji antywojennych w latach 90. Jest fotografem, współpracuje z organizacjami i ruchami aktywistycznymi.