0:00
0:00

0:00

starszy siwy pan w koszuli w paski
Daniel Bar-Tal
izraelski psycholog społeczny i polityczny. Profesor i wykładowca w School of Education na Uniwersytecie Telawiwskim. Członek zagraniczny Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Bada przyczyny, źródła i przebieg nierozwiązywalnych konfliktów