0:00
0:00

0:00

Dawid Juraszek portret
Dawid Juraszek
Autor książki „Antropocen dla początkujących. Klimat, środowisko, pandemie w epoce człowieka”. Doktorant Uniwersytetu w Maastricht (ekokrytyka poznawcza), absolwent filologii angielskiej, przywództwa w oświacie, zarządzania środowiskiem i stosunków międzynarodowych. Ekspert ds. globalnych problemów środowiskowych Instytutu Boyma. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Liberté!”, „Krytyce Politycznej”, „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Newsweeku”, „Ha!arcie”, „Lampie”, „Focusie Historia”, a także w prasie literackiej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Irlandii i Nowej Zelandii. Niegdyś autor fantastyki, tłumacz oraz redaktor (m.in. pierwszej w Polsce antologii opowiadań climate fiction „Gdy Ziemia miała nas dość”). Od kilkunastu lat pracuje w chińskim szkolnictwie wyższym.