0:00
0:00

0:00

Dominika Szkółka
Studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkini SKN im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit.