0:00
0:00

0:00

Eli Salzberger
Profesor Eli Salzberger jest obecnie dyrektorem Minerva Center for the Study of the Rule of Law under Extreme Conditions. Wcześniej był dziekanem Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Hajfie oraz prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Prawa i Ekonomii.