0:00
0:00

0:00

Jacek Kucharczyk
Socjolog, filozof i anglista, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Autor i redaktor licznych artykułów, policy briefs, raportów i książek na temat demokracji, populizmu, polityki zagranicznej, integracji europejskiej i stosunków transatlantyckich. Dr Kucharczyk był współzałożycielem i członkiem władz wielu międzynarodowych organizacji pozarządowych, między innymi - Policy Association for an Open Society (PASOS) i brukselskiej fundacji European Partnership for Democracy (EPD), a także Prague Civil Society Center.