0:00
0:00

0:00

Jan Dworak
Jan Dworak
Ekspert medialny, producent filmowy i telewizyjny, dziennikarz. Pracę dziennikarską rozpoczął w latach 70. w pismach sportowych, jednocześnie zaangażowany w działania opozycji demokratycznej wydawał prasę i książki drugiego obiegu. Po zmianach demokratycznych w Polsce prowadził TVP w ramach Radiokomitetu w latach 1989 – 1991. W latach 2004 – 2006 prezes zarządu Telewizji Polskiej S.A. W latach 2010 – 2016 przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 1992 – 2004 i 2007 – 2010 współwłaściciel firm producenckich Prasa i Film oraz Studio A. Pełnił funkcje społeczne w instytucjach kultury jako przewodniczący Rady Programowej TVP, członek Komitetu Kinematografii, przewodniczący Niezależnego Stowarzyszenia Producentów Filmowych i Telewizyjnych i KIPA.