0:00
0:00

0:00

Jarosław Gwizdak
Jarosław Gwizdak
Członek Zarządu, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Były sędzia.