0:00
0:00

0:00

Jarosław Wiśniewski
Dr Jarosław Wiśniewski jest ekspertem od polityki międzynarodowej, absolwentem studiów doktoranckich w King’s College London oraz studiów magisterskich w University College London. W przeszłości był m.in. pracownikiem naukowym w London School of Economics oraz analitykiem w Ambasadzie RP w Londynie, w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w Russell Group, organizacji zrzeszającej najbardziej prestiżowe brytyjskie uniwersytety.