0:00
0:00

0:00

Joanna Gzyra
Joanna Gzyra
pracuje z Centrum Praw Kobiet, organizacji od 25 lat pomagającej osobom doświadczającym przemocy.