0:00
Joanna Gzyra
Joanna Gzyra
pracuje z Centrum Praw Kobiet, organizacji od 25 lat pomagającej osobom doświadczającym przemocy.