0:00
0:00

0:00

Joanna Mazurkiewicz
Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują zrównoważony rozwój, funkcjonowanie rynków energetycznych i ewaluację instrumentów polityki energetycznej. Realizowała projekty badawcze dla instytucji międzynarodowych i samorządu terytorialnego. Członkini zespołu w Instytucie Badań Strukturalnych, gdzie koncentruje się na ekonomicznych i społecznych konsekwencjach transformacji energetycznej.