0:00
0:00

0:00

Joanna Szymańska
Joanna Szymańska
p.o. dyrektorka europejskiego biura ARTICLE 19.