0:00
0:00

0:00

Julia Kubisa
Julia Kubisa
Socjolożka. Dr hab. prof. UW na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wicekierowniczka Katedry Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych WSUW. Pracuje w Zespole Równościowym Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się tematyką równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji oraz molestowaniu seksualnemu.