0:00
0:00

0:00

Karol Janoś
politolog i niemcoznawca. Absolwent Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego i doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo związany z Instytutem Zachodnim, gdzie zajmuje się niemiecką polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony.