0:000:00

0:00

Karolina Borońska-Hryniewiecka
Profesor w Instytucie Politologii i Katedrze Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego. Badaczka wizytująca na paryskiej Sorbonie. Ekspertka Team Europe Direct.