0:00
0:00

0:00

Karolina Sobczak-Szelc
Badaczka w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz w Centrum CASPAR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W badaniach łączy geografię fizyczną, społeczną, rozwój przestrzenny i socjologię, aby badać zależności między działalnością człowieka, zmianami środowiska przyrodniczego i migracjami, w szczególności z krajów Afryki Północnej. Obecnie koordynuje prace zespołu w ramach projektu ARICA A multi-directional analysis of refugee/IDP camp areas based on HR/VHR satellite data finansowanego w ramach konkursu POLNOR 2019.