0:000:00

0:00

Katarzyna Lipowska
Absolwentka kierunku Metody ilościowe i systemy informacyjne w ekonomii na SGH oraz psychologii na UW. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Psychologii UW. W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się problematyką związaną z równowagą między życiem osobistym i zawodowym, dobrostanem psychicznym oraz elastycznymi formami pracy.