0:00
0:00

0:00

Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Katarzyna Sękowska-Kozłowska
doktor nauk prawnych; adiunkt oraz kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN; członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN; członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM; członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, International Law Association – Grupa Polska, Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Every Woman Treaty Coalition; ekspertka Komisji Europejskiej.