0:00
Keith Harrington
Jest stypendystą NUI Travelling Scholar w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, doktorantem na Wydziale Historii, Centrum Studiów Europejskich i Euroazjatyckich, Uniwersytetu Maynooth.