0:00
0:00

0:00

Keith Harrington
Jest stypendystą NUI Travelling Scholar w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, doktorantem na Wydziale Historii, Centrum Studiów Europejskich i Euroazjatyckich, Uniwersytetu Maynooth.