0:00
0:00

0:00

Kornelia Sobczak
Historyk kultury, publicystka, w Instytucie Kultury Polskiej UW obroniłx pracę doktorską poświęconą historii i legendzie Kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego.