0:00
0:00

0:00

Krzysztof Abriszewski
Krzysztof Abriszewski
Kulturoznawca i filozof. Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej. Publikował książki poświęcone Teorii Aktora-Sieci, przekładał także na język polski prace Latoura.