0:00
0:00

0:00

Krzysztof Mroczkowski
Ekonomista, historyk, menedżer z doświadczeniem w branży fintech, bankowości, produkcji, budownictwie, doradztwie biznesowym i doradztwie politycznym, członek zarządu Stowarzyszenia Pacjent Europa