Varga o Hungarice i w ogóle nemzeti (narodowym) rocku. Polska staje się kulturowym wasalem Węgier

Kiedy wokalista węgierskiego zespołu Hungarica śpiewa „Rotę” i to śpiewa po polsku, nie trzeba być wzmożonym godnościowo prawicowcem z Marszu Niepodległości, żeby poczuć wzruszenie – ja czuję i przyznaję się do tego bez wstydu. Przyznaję się, że imponuje mi gorliwość, z jaką węgierscy nacjonaliści ukochali Polskę. Polska będzie się dalej uczyć od Węgier