0:00
0:00

0:00

młoda szatynka z włosami do ramion, w okularach
Laura Gosiewska
Działaczka Fundacji Impuls, studentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomagała budować polski ruch klimatyczny, angażowała się także w inicjatywy na rzecz praw kobiet i osób nieheteronormatywnych. Obecnie naukowo zajmuje się językoznawstwem oraz naukami społecznymi, w tym analizą organizacji społecznych. Pochodzi z Olsztyna.