0:00
0:00

0:00

Maciej Krogel
Maciej Krogel
wykłada prawa europejskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Amsterdamie, jest doktorantem w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji oraz stypendystą programu Re:Constitution. Redaktor European Journal of Legal Studies. Wykładał na uniwersytetach w Belgii, Danii, Włoszech i Portugalii. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują teorię konstytucyjną, prawo konstytucyjne Unii Europejskiej oraz polityczne i społeczne role prawników.