0:00
0:00

0:00

Maciej Nowicki
Maciej Nowicki
Prezes zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.