0:00
0:00

0:00

Maciej Taborowski / fot. BRPO
Maciej Taborowski
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (2019-2022).