0:00
0:00

0:00

Magda Staroszczyk
Kulturoznawczyni, artystka i aktywistka, kuratorka Muzeum Woli. Interesują ją historie oddolne, perspektywa kobiet i mniejszości, a także działania ze społecznością lokalną. Prowadzi badania dotyczące doświadczeń kobiet nieheteronormatywnych w czasie PRL i transformacji ustrojowej.