0:00
0:00

0:00

Magdalena Krysińska-Kałużna
Etnolog, dr hab. Prowadzi badania z zakresu antropologii prawa, przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej. Zajmuje się także m.in. kwestiami związanymi z wielokulturowością, przemocą kulturową, konfliktem, dyskryminacją, rozwojem jako koncepcją kulturową.