0:000:00

0:00

Marek Błaszczyk
66 lat. Emeryt. Od 8 lat w ruchu rodziców osób LGBTQIA. Współzałożyciel i pierwszy prezes My, Rodzice – Stowarzyszenia matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA. Od kilku miesięcy codziennie rozmawia z kilkoma osobami, które chcą wstąpić do grupy rodziców osób LGBT+ na facebooku. Poglądów „kołakowskich” : konserwatywno-liberalny socjalista. Ojciec i dziadek. Rodzina Błaszczyków liczy 16 osób, w tym - para lesbijek.