0:000:00

0:00

Portret Marka Garbicza
Marek Garbicz
Profesor nauk ekonomicznych, emerytowany wykładowca i pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.