Za smog grozi Polsce 4 mld zł kary, jeśli nie będzie radykalnej poprawy. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Żadne polskie przedszkole nie leży na terenie, na którym powietrze spełniałoby normy Światowej Organizacji Zdrowia. Wśród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE, siedem leży w Polsce. Z powodu smogu umiera 45 tys. Polek i Polaków. Groźba kary może wreszcie zmobilizować władze, by nas ratować