0:00
0:00

0:00

Maria Ejchart-Dubois
prawniczka, koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. Współzałożycielka inicjatywy #WolneSądy. Związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Prezeska Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji. Zasiada w Radzie Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.