0:00
0:00

0:00

Marta Palczyńska
Doktorka ekonomii (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH). Członkini zespołu w Instytucie Badań Strukturalnych. Zajmuje się ewaluacją polityk rynku pracy skierowanych do osób młodych, umiejętnościami poznawczymi i cechami osobowości na rynku pracy oraz dyskryminacją płacową kobiet. Wcześniej pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych. Realizowała tam międzynarodowe projekty badawcze dotyczące sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz badanie umiejętności dorosłych PIAAC. Współpracowała z OECD w obszarze pomiaru umiejętności miękkich.