0:000:00

0:00

Marta Żerkowska-Balas
dr Marta Żerkowska-Balas – adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWPS. Politolog, socjolog. Jej obecne badania obejmują studia nad demokracją, populizmem, autorytaryzmem i nieliberalizmem oraz badanie relacji między partiami politycznymi a wyborcami (identyfikacja partyjna i branding polityczny).