0:00
0:00

0:00

Mateusz Piotrowski
Działacz społeczny i ekologiczny, politolog, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa