0:00
0:00

0:00

Michał Krajewski
doktoryzuje się w dziedzinie prawa na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji