0:00
Michał Krajewski
doktoryzuje się w dziedzinie prawa na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji