0:00
0:00

0:00

Mikołaj Pawlak
Doktor habilitowany socjologii. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji pełni funkcję wicedyrektora ds. badań naukowych. Naukowo zajmuje się problematyką migracji, instytucji oraz napięcia między wiedzą i ignorancją. Ostatnio opublikował książkę "Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis” (Routledge 2020) oraz “Tying Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum?” (Peter Lang 2018).