0:000:00

0:00

Paweł Duński
Badacz, współautor raportu „Afryka po polsku”, koordynator badań przeprowadzonych przez Fundację „Afryka Inaczej”