0:000:00

0:00

Paweł Filipek
Paweł Filipek
doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.