0:00
0:00

0:00

Paweł Ruszkowski
Paweł Ruszkowski
Prof. socjologii na Collegium Civitas. Specjalizuje się w socjologii polityki oraz socjologii gospodarki. Koordynator Seminarium Energetycznego Collegium Civitas. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energetyka, społeczeństwo, polityka”. Współautor opublikowanej niedawno monografii „Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego a klasy i warstwy społeczne”, Wydawnictwo Collegium Civitas, 2020.