0:00
0:00

0:00

Piotr Maciej Kaczyński
ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, szkoleniowiec z procesów decyzyjnych UE.