0:00
0:00

0:00

Piotr Mikuli
Piotr Mikuli
jest profesorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, kierownikiem Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz associate member Centrum Prawa Europejskiego Uniwersytetu w Leicester.