0:00
0:00

0:00

Tomasz Dudek
Tomasz Dudek
Tomasz Dudek. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (dawniej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako Senior Project Officer w Europejskim Instytucie Prawa w Wiedniu.