0:00
0:00

0:00

Tomasz Imiela
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii