0:00
0:00

0:00

Tomasz Płachecki
Badacz społeczny