0:00
0:00

0:00

Tomasz Związek
Historyk środowiska, pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jak sam o sobie pisze – „łazi po puszczańskich krajobrazach”.