0:00
0:00

0:00

Wojciech Klicki
Wojciech Klicki
specjalista ds. monitoringu i rzecznictwa, Fundacja Panoptykon.