0:00
0:00

0:00

Wojciech Zomerski
Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności OIRP Wrocław